december 8

De IMSI-catcher, vrijspel voor de FIOD?!

De Minister van Economische Zaken Henk Kamp is voornemens het Besluit bijzondere vergaring nummergegevens Telecommunicatie te wijzigen met als doel de FIOD een zelfstandige wettelijke bevoegdheid te geven om een IMSI-catcher in te zetten ten behoeve van opsporingsonderzoeken inzake fiscale, …

november 23

Het beroep onder de loep: de aanpak van faciliterende beroepsbeoefenaren

De aanpak van zogenoemde ‘facilitators’ heeft de prioriteit van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het Openbaar Ministerie en de opsporende instanties. In onderzoeken richt het Openbaar Ministerie steeds vaker (ook) zijn pijlen op juridische en financiële dienstverleners die betrokken …

NEWER OLDER 1 2 3 5 6